Skip to main content

Utbildningsnivåer

Vi har just nu tre olika utbildningsnivåer på salongen. Här kan du läsa mer om skillnaden på dem och förstå varför det är olika priser. Har du frågor kring detta vid din bokning så bara hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 • Elev

  Under sin frisörutbildning på gymnasiet gör eleverna praktik och utför ett begränsat antal behandlingar på salongen som ökar i takt med utvecklingen. Som kund är det viktigt att ha realistiska förväntningar och krav på sin behandling. Elev-behandlingar tar längre tid och eleven får handledning vid behov. Elev-behandlingar är oftast en intressant och lärorik upplevelse även för kunden, att bidra till en ny frisörs utveckling kan kännas viktigt och bra. Just nu jobbar ingen på denna nivå!

 • Trainee 1

  Avslutad gymnasieutbildning och avklarat delprov *. Nivå 1 pågår första delen av traineetiden, handledningen är mer intensiv, eleven får ofta hjälp med olika beslut i samband med behandlingarna. Alla elever börjar på denna nivå efter studenten. Just nu jobbar ingen denna nivå!

 • Trainee 2

  Avslutad gymnasieutbildning och avklarat delprov.  I nivå 2  har eleven mer erfarenhet och handledning behövs mer sällan. Eleven är nu erfarenhet nog att ta de mesta besluten själv och är nu mer självständig. Antalet timmar, hur fort man utvecklas i sin självständighet och kvalitén på klippningar, färgningar mm avgör när man får jobba i nivå två. Just nu har vi Tuva-Li som jobbar på denna nivå. 

 • Gesäll

  Avlagt Gesällprov* alt. har högsta kvalité på alla behandlingar. Arbetet sker helt självständig, ingen handledning behövs. Har minst 2 års erfarenhet av yrket efter avslutad gymnasieutbildning.

 • Mästare

  Innehar Gesällbrev* och Mästarbrev**, har minst 5 års erfarenhet av yrket och ett antal kortare yrkesfördjupande kurser. Har  även kunskaper i företagande och ledarskap.

Just nu gällande utbildning i Sverige för att nå Mästarnivå

Delprov : Teoretiskt och praktiskt prov, genomförs i slutet på åk 3 i gymnasiet. Provet består av ett antal förutbestämda moment på levande modeller och docka. Provet övervakas av specialutbildade examinatorer och administreras av Sveriges hantverksråd, ett fristående organ för att säkerställa likvärdigheten över landet. Delprovet kan ses som fösta delen på gesällprovet. Att klara delprovet är ett krav för att få anmäla sig till gesällprovet.

*Gesällprov (Gesällbrev). Traditionen att avlägga gesällbrev lever kvar bl. a i frisöryrket. Under en hel dag gör eleverna praktiska prov på modeller. Arbetena granskas utifrån kvalité, beskrivning och tid. Även ordning, struktur och hygien bedöms.

Idag finns även Gesällprov för Barberare och Perukmakare.

**Mästarprov:  Efter minst 10 000 tim yrkeserfarenhet (ca 6år), kan du fördjupa dina kunskaper genom att gå mästarutbildning. Kursen innehåller företagande, ekonomi och ledarskap.